Medycyna

8 lipca 2017 Ambulans 0

Informacyjną część naszej działalności warto zacząć od kwestii podstawowej – udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest medycyna. Bardzo ciężko scharakteryzować każde tak ogólne pojęcie. Spróbujmy […]

Historia medycyny

4 października 2016 Ambulans 0

Wiele można by napisać na temat historii medycyny. Prawdopodobnie poparte w faktach będzie stwierdzenie, że sięga ona początków ludzkości. Wiadomo oczywiście, że praktyki ludów pierwotnych […]